P.R.A.M. THEREFORE I AM
 • Το P.R.A.M. ήρθε την ώρα που ο ρόλος των εταιριών απέναντι στην κοινωνία αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστικό παράγοντα, ιδιαίτερα σε μια
  εποχή οικονομικής ύφεσης. Γι’ αυτό σκοπός μας υπήρξε εξ' αρχής:
 • Η υποστήριξη του λειτουργικού κόστους του οργανισμού ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ και συγκεκριμένα
  η επιδότηση ενοικίου του κέντρου.
 • Η χρηματοδότηση του ανωτέρου κέντρου για την εκμίσθωση (2) ψυχολόγων, ενός επόπτη, λογιστή και γραμματειακής υποστήριξης.
 • Η ανάληψη ανεξάρτητων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων αναλφαβητισμού, εκπαίδευσης στέγασης και περίθαλψης
  συγκεκριμένων μονογονεϊκών οικογενειών ή ευπαθών ομάδων παιδιών χωρίς οικογένεια.
 • Η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων P.R.A.M. για την επαρκή χρηματοδότηση ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που ενώ υποστηρίζουν
  την ευάλωτη οικογένεια με παιδιά ωστόσο πλήττονται από σοβαρή οικονομική κρίση – καθυστερημένες καταβολές των λειτουργικών τους
  εξόδων, ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού.
 • Η υποστήριξη της μοναδικής ιδέας κοινωνικής ευθύνης P.R.A.M. TRUCK σε συνεργασία με τη μεταφορική εταιρεία PRIME MOVER.