ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η εμπνευσμένη ιδέα P.R.A.M. απεικονίζει σημειολογικά μέσω του γνώριμου παιδικού καροτσιού την οφειλόμενη
κοινωνική ηθική των εταιριών, και την υπευθυνότητα των οργανισμών, του πολιτισμικού, εκπαιδευτικού και του
καλλιτεχνικού κόσμου, απέναντι στις ομάδες των αποκλεισμένων παιδιών της χώρας αλλά και της παραμελημένης οικογένειας. Η Walk Water μεταφέρει μέσα και έξω από το καρότσι τον καλό σκοπό της επιχειρηματικότητας.
Μεταφέρει μοναδικές προωθητικές δράσεις δρόμου και τις εκδηλώσεις συμμετοχής των εταιριών
για μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη κοινωνία που σέβεται το παιδί και την ευπαθή οικογένεια.
P.R.A.M. > People Rally on A Mission. Στην αγγλική γλώσσα σημαίνει το παιδικό καρότσι.